Cẩm nang phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học.