Thông báo của Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu


   Căn cứ công văn số 182/SGDĐT ngày 2/2/2020 Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu thông báo học sinh và giáo viên được nghỉ học phòng chống virus corona theo công văn. Riêng cán bộ quản lý và tổ văn phòng thực hiện trực theo lịch đã phân công./

Hiệu trưởng