Sinh hoạt chào cờ tuần 21 "Ngày tết quê em"


Ảnh: facebook Hai Lê