Sinh hoạt chào cờ tuần 20 "Sơ kết học kì 1"


Ảnh: Facebook Hai Lê