Đáp án các môn thi HKI năm 2019 (Môn Hóa có điều chỉnh đáp án)


Ngày 15/12/2019 Sở GD&ĐT thông báo điều chỉnh đáp án môn Hóa như sau: Mã đề 302, Câu 9, đáp án đúng là Câu B.

Xem đáp án tại đây!