Đơn phúc khảo bài kiểm tra 1 tiết.


Bắt đầu từ tuần 11(4/11/2019), học sinh khối 12 khi làm bài kiểm tra 1 tiết tô sai số báo danh hay mã đề thì làm đơn phúc khảo như mẫu dưới (hình thức viết tay). Nếu học sinh không nộp đơn phúc khảo, điểm chấm lần 01 là điểm chính thức.

Mẫu đơn phúc khảo.

Ban giám hiệu.