Khai Giảng năm học mới 2019-2020


Ảnh: Lê Thanh Hải