Thông báo nhận giấy chứng nhận TN tạm thời năm 2019


Hồ sơ nhận gồm:

Phiếu điểm, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ.

1. Khi nhận hồ sơ trên học sinh cần mang theo giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

2. Nếu phụ huynh hoặc người thân đến nhận hồ sơ cần mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân của người đến nhận và sổ hộ khẩu gia đình (người nhận hồ sơ có tên trong sổ hộ khẩu cùng với tên học sinh).

3. Thời gian và địa điểm nhận: Từ ngày 19/7/2019 - Sáng 7h30 đến 10h30 - Chiều 13h30 đến 16h 30 Tại phòng Giáo viên.

Ban giám hiệu