Thông báo nhận đơn phúc khảo thi THPT QG 2019


Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 14/7/2019 đến ngày 23/7/2019.

Nơi nhận: Phòng học vụ Trường.

Mẫu đơn phúc khảo: Download tại đây!