Lễ phát học bổng truyền thống Phan Bội Châu năm học 2018-2019


Ảnh: Lê Thanh Hải