Hoạt động chào cờ "Cảm thông và chia sẻ"


Ảnh: Lê Thanh Hải