Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2019


Bản đăng ký cho Đảng viên 2019.

Bản đăng ký ngoài Đảng viên 2019.