Sinh hoạt chào cờ tuần 15 Diễn đàn "Tình bạn - Tình yêu tuổi học trò""

Sinh hoạt chào cờ tuần 15 Diễn đàn "Tình bạn - Tình yêu tuổi học trò""


Ảnh: Lê Thanh Hải - Nguyễn Thanh Xuân