Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu


Theo quyết định của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Bình Thuận, bổ nhiệm thầy Nguyễn Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu kể từ ngày 01/11/2019.