Sinh hoạt chào cờ tuần 10 "Lễ tưởng niệm ngày mất chí sĩ Phan Bội Châu" và "Rung chuông vàng".


Ảnh: Lê Thanh Hải