Chúc mừng sinh nhật quý Thầy, Cô tháng 4/2019!


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY CÔ VÀ NHÂN VIÊN

1

Nguyễn Thị Đoan Trang

 

02/04/1980

8

Mai Văn Thông

16/04/1965

2

Trần Văn Chinh

06/04/1965

9

Trần Văn Hải

17/04/1974

3

Nguyễn Trung Cảnh

06/04/1977

10

Lê Hữu Ninh

17/04/1987

4

Nguyễn Thụy Huyền Trâm

12/04/1979

11

Phạm Thị Huệ

19/04/1983

5

Trần Thị Nụ

12/04/1981

12

Trương Thị Loan

20/04/1984

6

Võ Thị Thanh Thủy

13/04/1979

13

Nguyễn Phạm Trần Giang Đại

25/04/1977

7

Trịnh Thị Minh Huyền

15/04/1987

14

Lâm Văn Bình

30/04/1977

Công Đoàn