Sinh hoạt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM


Ảnh: Lê Thanh Hải