Chúc mừng sinh nhật quý Thầy, Cô tháng 2!


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY CÔ VÀ NHÂN VIÊN

THÁNG 02

1

Nguyễn Thị Hải Trinh

05/02/1979

6

Phan Minh Nguyên

10/02/1981

2

Nguyễn Đăng Xuân Thảo

08/02/1976

7

Nguyễn Thị Vân

13/02/1978

3

Ngô Văn Long

09/02/1965

8

Dương Minh Cường

14/02/1982

4

Nguyễn Thị Phương

09/02/1985

9

Cao Thị Hồng Diệp

27/02/1975

5

Phạm Tấn Hiệp

09/02/1986

10

Nguyễn Tiến Hóa

29/02/1960