Sinh hoạt chào cờ tuần 22 "Nét văn hóa ngày tết"


Ảnh: Minh Nguyên