Sinh hoạt kỷ niệm ngày "Học sinh-Sinh viên 9/1"


Ảnh: Lê Thanh Hải