Thông báo: Chuẩn bị hồ sơ dự thi THPT Quốc gia 2019


THÔNG BÁO

Về việc: Chuẩn bị hồ sơ dự thi THPT Quốc gia 2019

Kính gửi:     Giáo viên chủ nhiệm và Học sinh các lớp 12.

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc làm hồ sơ dự thi THPT Quốc Gia năm 2019.

Trường THPT Phan bội Châu thông báo đến quý Thầy Cô giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 12 về việc chuẩn bị các loại hồ sơ dự thi như sau:

             1/ 01 giấy CMND photo trên cùng 01 mặt giấy A4 không cắt có công chứng;

2/ 02 bì thư có dán tem và ghi đầy đủ thông tin của người nhận.

             3/ 04 tấm hình 4x6, mặt sau có ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh.

             4/ Các loại giấy tờ được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có):

                     + Hộ khẩu photo công chứng đối với học sinh có hộ khẩu ở vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn,…

                     + Giấy xác nhận của phòng thương binh xã hội đối với học sinh có cha hoặc mẹ là thương binh, bệnh binh,…

              5/ Mỗi lớp phải có file hình thẻ của từng học sinh và được lưu bằng tên: .JPG

                   Ví dụ: học sinh Nguyễn Văn Hùng, có số CMND: 261569789. Thì hình thẻ của học sinh này sẽ được lưu là: 261569789.jpg

Ban tuyển sinh