Chúc mừng sinh nhật quý Thầy, Cô tháng 1/2019


CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY CÔ VÀ NHÂN VIÊN

THÁNG 01

1

Nguyễn Thanh Hiệp

27/01/1969

7

Huỳnh Thị Huệ

12/01/1975

2

Nguyễn Thụy Hiền

01/01/1976

8

Mai Chính Hữu

12/01/1988

3

Trần Văn Hữu

05/01/1976

9

Nguyễn Văn Lý

16/01/1981

4

Nguyễn Hữu Hùng

06/01/1952

10

Phạm Thị Mỹ Linh

18/01/1966

5

Huỳnh Lê Trung Tín

11/01/1989

11

Huỳnh Thị Xuân Mai

25/01/1965

6

Phạm Trần Vũ

12/01/1965