Sinh hoạt chào cờ "Hát mãi khúc quân hành"


Ảnh: Thanh Hải