Phần mềm chấm trắc nghiệm, trộn đề thi, thi online


     Ngoài việc chấm trắc nghiệm bài thi độc lập Toán, Anh văn.  Phần mềm còn hỗ trợ chấm bài thi tổ hợp KHTN và KHXH. Học sinh sẽ làm bài trên một phiếu trắc nghiệm gồm 3 môn Lý, Hóa, Sinh hoặc Sử, Địa, GDCD. Phần mềm sẽ tự động chấm điểm từng môn trong tổ  hợp và tính trung bình 3 môn trong tổ hợp. Phần mềm sẽ giúp quý thầy cô thống kê số lượng học sinh làm đúng từng câu trong đề khi phần mềm tham chiếu về cùng một mã đề và nhiều thống kê khác. Do phần mềm Online nên học sinh có thể xem lại bài làm của mình để rút kinh nghiệm cách thức tô đáp án trong kỳ thi quốc gia. Chức năng trộn đề rất đơn giản chỉ import đề vô là trộn không cần phải dùng ký hiệu phân biệt câu hỏi và đáp án như những phần mềm khác. Quản lý thi online, chức năng này học sinh có thể làm bất cứ nơi đâu, thời gian nào có thể dùng điện thoại di động làm, giáo viên có cấu hình thời gian làm bài, kết thức, thống kê điểm thi sau khi xong và còn nhiều chức năng khác.

Đăng ký sử dụng tại đây!