Get Adobe Flash player

KHẢO SÁT

Bạn truy cập website của Trường THPT Phan Bội Châu với tư cách là:
 
Hiện có 5 khách Trực tuyến
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    TIN TRONG TRƯỜNG

Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 09:19

Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Download tại đây!

Đọc thêm...
    TIN TRONG NGÀNH

Hướng dẫn công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Thứ tư, 30 Tháng 3 2016 09:59

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc


Số:         /SGDĐT-KT&QLCLGD            Bình Thuận, ngày  28   tháng  3   năm 2016

   V/v hướng dẫn công tác thi trung học 

          phổ thông quốc gia năm 201...

Đọc thêm...