Get Adobe Flash player

KHẢO SÁT

Bạn truy cập website của Trường THPT Phan Bội Châu với tư cách là:
 
Hiện có 3 khách Trực tuyến
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    TIN TRONG TRƯỜNG

Chính sách ưu tiên theo đối tượng và vùng ưu tiên THPT Quốc gia 2016

Thứ hai, 04 Tháng 4 2016 12:56

Chính sách ưu tiên theo đối tượng 2016.   Download tại đây!

Vùng ưu tiên THPT Quốc gia 2016.   Download tại đây!

Tổng họp mã Xã, Huyện, Tỉnh. Download tại đây!

Đọc thêm...
    TIN TRONG NGÀNH

Hướng dẫn công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Thứ tư, 30 Tháng 3 2016 09:59

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc


Số:         /SGDĐT-KT&QLCLGD            Bình Thuận, ngày  28   tháng  3   năm 2016

   V/v hướng dẫn công tác thi trung học 

          phổ thông quốc gia năm 201...

Đọc thêm...
    KẾ HOẠCH

Danh sách phòng thi thử THPT QG 2016

Lưu ý:  Học sinh xem lại phòng thi môn tự chọn.

Danh sách phòng thi thử THPT QG 2016. Download tại đây!

Đọc thêm...